Over 2 weken heten we iedereen welkom bij onze expositie.